Zajímavosti v okolí

Vydejte se na výlet či dovolenou v Středočeském kraji, a poznejte při svých výletech jejich krásná místa.

Mladá Boleslav, město proslavené více než stoletou tradicí výroby automobilů, připomíná nejen svým hradem ale i budovou Sboru českých bratří své místo v historii Českých zemí. Museum Škoda Auto a.s. s mnoha historickými exponáty umožňuje návštěvníkům nahlédnout nejen do historie ale i současné produkce automobilů v Mladé Boleslavi.

Dobrovice. Dalším zajímavým místem v přilehlém okolí je město Dobrovice, které je zajímavým turistickým cílem. Ve městě je nově otevřené muzeum cukrovarnictví.

Dobrovická muzea. Návštěvníci se seznámí s vývojem výroby cukru – jednoho z nejvýznamnějších potravinářských oborů v České republice, který se proslavil a prosadil v celém světě. V kombinaci s návaznými obory – šlechtěním a pěstováním cukrové řepy jako suroviny pro výrobu cukru a s výrobou lihu – podávají muzea ucelený obraz a informaci, která dosud v republice chyběla. Současně expozice historie města a okolí vhodným způsobem doplňuje odborné informace a vsazuje je do širšího společenského kontextu vývoje obyvatel regionu.

Není náhodou, že se muzeum oborů cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství otevírá právě v Dobrovici. Dobrovice je kolébkou těchto oborů na našem území, které výrazně ovlivnily řadu oborů dalších a současně je se svým okolím místem nadmíru kulturním, společenským a přírodně zajímavým.

Muzeum města Dobrovice již v minulosti existovalo. V 2. polovině 20. století však postupně zaniklo. V letošním roce tak došlo k jakémusi „oživení“. Zrodila se tak Dobrovická muzea, která jsou od května roku 2010 připravena ukazovat zajímavé kapitoly české historie a být co možná nejdéle svědkem věku současného i budoucího.

Severně od Mladé Boleslavi leží Mnichovo Hradiště. Zdejší zámek Mnichovo Hradiště skrývá vzácnou knihovnu a ojedinělou sbírku keramiky. V areálu zámku se též nachází hrobka jednoho z významných hybatelů středověkých dějin, Albrechta z Valdštejna.

Dále na sever, v blízkosti města Turnov leží zámek Sychrov s nádhernou zahradou, jenž je spojený s rodem Rohanů.

Severovýchodně od Mladé Boleslavi se rozkládá ojedinělý přírodní skvost, oblast právem zvaná Český ráj. Zdejší bizarně tvarované pískovcové útvary, rozsáhlé lesy a soustava rybníků, tvoří přehlídku přírodních krás. Z kulturních krás doporučujeme shlédnout hrad Kost, hrad Trosky, zámek Humprecht, Hrubá Skála a Valdštejn. Objevování skrytých zákoutí i návštěvy známých míst skýtají pastvu všem smyslům.

Směrem na Českou Lípu, tedy na severozápad od města Mladá Boleslav leží královský hrad Bezděz, založený Přemyslem Otakarem II. Panorama Bezdězu patří neodmyslitelně ke kraji, který dal inspiraci K. H. Máchovi k jeho dílu Máj. Nedaleké Máchovo jezero, nesoucí básníkovo jméno, slouží nejen jako místo k vodním sportům a rekreaci, ale i jako upomínka na básníkovou památku.

Jihovýchodně od města Mladá Boleslav se rozkládá přírodní park Jabkenicko se soustavou rybníků. Ve zdejší myslivně našel u své dcery útočiště již hluchý velikán světové hudby Bedřich Smetana. Navzdory nemoci pokračoval v tvorbě a právě zde vznikaly skvosty jako Má vlast a další.

Jihozápadně od Mladé Boleslavi, vévodí kraji zámek v Benátkách nad Jizerou, v rudolfínských dobách působiště slavného astronoma Tychona Brahe. Ve městě se též nalézá muzeum hraček a hvězdárna.